impregneren

 

In sommige gevallen is het noodzakelijk om baksteenmetselwerk te voorzien van een water afwijzende behandeling middels impregneren. Er bestaat veel onduidelijkheid over deze beschermende behandeling. Vaak wordt er gesproken over hydrofoberen, waarmee men dan een water afwijzende behandeling bedoeld, maar dat kan ook worden bereikt met bepaalde verfsystemen. Een verfsysteem is een coating, terwijl met impregneren een diepte behandeling wordt bedoeld die niet zichtbaar is.
Willen we volledig zijn dan spreken we over: Impregneren met een hydrofoberend product. Dit is een specialistische behandeling die niet zomaar met louter goede bedoelingen kan worden uitgevoerd. Kennis van de te behandelen ondergrond en middelen is een vereiste. Niet elk middel is geschikt voor elke ondergrond. Een proefbehandeling van de te behandelen baksteen geeft voor ons en een opdrachtgever meer duidelijkheid.

 

 
 

keuze

Het is niet noodzakelijk goed gedetailleerd en juist uitgevoerd metselwerk in baksteen te impregneren. Als toch wordt besloten om baksteenmetselwerk te impregneren, is dit ter voorkoming van bepaalde problemen, bijvoorbeeld na het reinigen van plaatselijke vervuiling of van algen of mossen veroorzaakt door onjuiste detaillering.
Bij regelmatig terugkerende regen doorslag ten gevolge van contact tussen buiten- en binnen-spouwblad kan met impregneren de overlast worden weggenomen. De aanwezige vochtbrug zal echter in de constructie blijven bestaan. Soms worden voor bergingen e.d. halfsteens gemetselde constructies toegepast, die onvoldoende waterdichtheid kunnen bieden. Impregneren geeft dan het gewenste resultaat ten aanzien van de waterwering. Wanneer baksteenmetselwerk wordt toegepast ter afdekking van vrijstaande muren of ter afdekking van bv topgevels, dan kan middels impregneren van de afdekking voorkomen worden dat vochtvestiging in het metselwerk onder de afdekking plaats vindt. Soms is het beter om de bovenzijde van de rollaag na het impregneren te voorzien van een transparante coating.


uitvoering

Indien tot impregneren wordt besloten dan dient het totale oppervlak van het metselwerk te worden behandeld. Deze behandeling bestaat uit het bevloeien van het gevel -oppervlak, waarbij de impregneer vloeistof door het metselwerk wordt opgenomen. 

 

meer informatie